Ekologické chování firem

Vyučují:Tláskalová, Jung
Legislativní požadavky související s předcházením ekologické újmy a s její nápravou. Definice prioritně limitovaných látek a směsí, vztah limitů k zákonu o vodách, REACH/CLP, nebezpečné vlastnosti odpadů
Ekologické chování - úspory energie, ochrana biodiverzity, legislativa