Obnovitelné zdroje energie - Tepelná čerpadla


Vyučují:Vlček, Macháček Jar., Kadavý, Ulrich
Přehled o AZE (alternativních zdrojích energie) se zaměřením pro uplatnění v práci oboru mechanik elektrotechnik se zaměřením na tepelná čerpadla.
Heslo: 1234