Obnovitelné zdroje energie - vzduch Vyučují:Macháček Jar., Kremza, Vacek, Karban, Vlček, Marek
Historie VE
Legislativa
Principy VE
Přehledy, statistiky
Technologický vývoj
Životní prostředí
Kurz objasňuje různé způsoby využití proudění větru.
Přehled o AZE (alternativních zdrojích energie) se zaměřením pro uplatnění v práci oboru mechanik elektrotechnik se zaměřením na vítr.